پشتیبانی

چادر خاکی مادر - جملاتی زیبا درمورد عفاف و حجاب چادر خاکی مادر - جملاتی زیبا درمورد عفاف و حجاب

چادر خاکی مادر

جملاتی زیبا درمورد عفاف و حجاب

۱- حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم

۲- به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.

۳- کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.

۴- حجاب نیمی از ایمان است.

۵- اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.

۶- ای زنان زینت های خود را آشکار نسازید مگربرای محرمانتان .

۷- حجاب واکسن مقابله با تیر نگاههای آلوده.

۸- حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.

۹- حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است.

۱۰- حجاب یعنی حیای جوان باعفت.

۱۱- بدحجابی زن از بی غیرتی مرد است.

۱۲- کسی که عفت داشته باشد ارزش و منزلتش زیاد خواهد بود.

۱۳- حجاب امن ترین پناهگاه زن

۱۴- حجاب بیانگر و قار و افتخار زن است.

۱۵- زن در حجاب مانند گوهر در صدف است.

۱۶- حجاب رساندن زن به رتبه عالی معنویت.

۱۷- حجاب سرچشمه کمال زن است.

۱۸-  چادر بهترین نوع حجاب و نشانه ملی ماست.

۱۹- عفت باید در فکر نگاه، زینت، حجاب، زبان، چشم، گوش و اندام تجلی داشته باشد.

۲۰- حجاب جاذبه خوبی ها و دافعه خطاهاست.

۲۱- ای زن به تو اینگونه خطاب است زیبنده ترین زن حفظ حجاب است.

۲۲- حجاب مادر پاکیهاست.

۲۳- حجاب تلالو شبنم بر چهره گل

۲۴- حجاب مظهر عفاف است.

۲۵- حجاب دژ و قلعه ای برای پاسداری از گوهر عفاف است.

۲۶- حجاب یعنی حیا و جوانمردی و شرف و آزادگی و بصیرت.

۲۷- حجاب ح= حریت، ج= جذبه، ا= آبرو و شرف، ب= بندگی.

۲۸- حجاب یعنی حریت و آزادگی و افتخار و بندگی.

۲۹- حجاب برای زن تاج بند گی خداست.

۳۰- اقتدار زینب به حجاب او بود.

۳۱- حجاب مانع آلوده شدن جامعه به فساد است.

۳۲- حجاب عامل تحکیم خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی.

۳۳- هیچ کس نمی داند من چقدر خوشحال شدم که رسول خدا (ص) مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد.(حضرت فاطمه «س»)

۳۴- زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است.

۳۵- غنچه ای تا هست پنهان در حجاب / می کند از او خزان هم اجتناب

۳۶-زنان مانند گل اند / برمقام حفظ عصمت سنبل اند.

۳۷- حجاب = کاهش آسیبهای اجتماعی.

۳۸- حجاب تضمین تداوم زیبایی و شرافت است.

۳۹- در تصویر حکاکی شده برسنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست،هیچ کس سوار بر اسب نیست. هیچ کس رادر حال تعظیم نیست. در بین این همه پیکر تراشیده شده حتی تصویر برهنه نیست یادمان باشدکه چه بودیم و چه شدیم.

۴۰- خواهرم استعمار قبل از هر چیز از سیاهی چادر تو می ترسد تا سرخی خون من (پیام شهدا(

۴۱- در فرهنگ لغات خود حجاب را پاکی صداقت معنا کن در فرهنگ لغات خود حجاب را آیینه نادیده معنا کن.

۴۲- همیشه گوهر انسانیت را در حجاب جستجو کن.

۴۳- زن بخاطر ارزش و کرامتی که دارد باید با رعایت حجاب محفوظ بماند و خود را حراج نکند و در بازار سوداگران شهوت خود را به بهای چند نامه و نگاه و لبخند نفروشد.

۴۴- خواهرم سرخی خونم را به سیاهی چادرت به امانت داده ام( پیام شهدا)

۴۵- .  ر بررو دژی است در برابر یورشهای شیطانی.

۴۶- یک گل خوش رنگ و یک گل خوشبو / از خس و خاشاک پنهان کند رو

۴۷- چادر ترنم عطر یاس در فضای غبار آلوده دنیاست.

۴۸- فرمان خدا قول نبی نص کتاب است/ از بحر زنان افضل طاعات، حجاب است.

۴۹- حفظ چادر حفظ دین و مذهب است / شیوه زهرا و درس زینب است.

۵۰- تا شهوت نفس در نهاد بشر است در کشف حجاب صد هزاران خطر است.

۵۱- تیری است نظر،ز تیرهای ابلیس این چادر در مقابلش چون سپر است.

۵۲- گل عفاف در بوستان حجاب می روید و عطر پاکی وجود زنان محجبه را قیمتی می کند.

۵۳- نمی دهد اجارت چشم ها را به سیرو سفر/ حجاب چهره تو و سربه زیری و وقارت.

۵۴- زن عفیف زیباست و عفتش به او قدرتی می دهد که قوی ترین مردان در برابر او به خضوع وادار می کند.

۵۵- حجاب اسلحه محکمی است که زن با آن می تواند از حقوق و ارزشهایش دفاع کند.

۵۶- روی فرو پوش چون دُرّ صدف تا نشوی تیر بلا در هدف.

۵۷- گل فرشهای وجود هر انسان خاکی به وسیله پوشش و حجاب از گزند علفهای هرز درامان می ماند.

۵۸- آنکه در حجاب چادر به سر کند یعنی فقط به حد حکم خدا نظر کند.

۵۹- حجاب سپری است در مقابل چشمان بوالهوسان و سدی محکم در برابر گناه.

۶۰- حجاب منشور والای اگاهی است.

۶۱- حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد.

۶۲- حجاب مهر عنایت حق برقامت فرشتگان زمین است.

۶۳- من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم معنی صوم و صلاتم بر حریم عفت و ناموس، من نیکو پا سبانم

۶۴- ای پیامبر به زنان و دختران خود و زنان مومن بگو که خویشتن را به چادر بپوشند (سوره احزاب آیه ۵۹ )

۶۵- حجاب تضمین کننده سلامت جامعه و مصونیت آن دربرابر حیله شیطانی و تهاجم فرهنگی است.

۶۶- زنان خوب میراث دار عفاف فاطمه و مریم اند دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند.

۶۷- العِفَّه رأسُ کلِّ خَیر؛ عفت منشا تمام نیکهاست.

۶۸- ثمره العفه الصیانه میوه عفت محفوظ ماندن است.

۶۹- هرشاخه ای که از باغ برون آردسر/ درمیوه آن طمع کند را هگذر/ بی حجابی مانند شاخه ای است بیرون از حصارباغ که طمع هر رهگذری رابه خود جلب می کند.

۷۰- و الذینهم لفرو جهم حافظون آنان ((مومنین )) کسانی هستند که خویشتن را از بی عفتی حفظ می کنند.

۷۱- حجاب شما خواهران کوبنده تر از خون سرخ ما است..(وصیت شهدا)

۷۲- مروارید گرانبها و صدف وجودت را بر نامحرم مگشا.

۷۳- با حجاب، زیبا تر بودن را تجربه کنید.

۷۴- حجاب آسمانی ترین راه به مدینه ی فا ضله است.

۷۵- پدرم گفت که ای دخت نکو بنیادم/ زلف بر بادنده تا ندهی بربادم.

۷۶- حجاب صدف است که از گوهر وجودی زن محافظت می کند.

۷۷- غنچه زیباست چون گلبرگها را در میان گرفته و حجاب زیباست چون تو را در بر گرفته.

۷۸- حجاب دستوری قرآنی و قانون الهی و تکلیف انسانی و برنامه اخلاقی است.

۷۹- کس غنچه نهان شده در برگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.

۸۰- حجاب یعنی وقار فاطمه (س).

۸۱- حجاب یک فرهنگ است که شهدا نیز به آن افتخار کردند.

۸۲- حجاب حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی است.

۸۳- حجاب و عفاف یکی از محورهای زندگی قرآنی است.

۸۴-حجاب همان اندازه حیاتی است که آب.

۸۵- حجاب نشانه شخصیت انسان است.

۸۶- خواهرم حجاب تو بها است نه بهانه.

۸۷- برای هر چیز زکاتی است وزکات زیبایی پا کدامنی وحجاب است.

۸۸-زنان باحجاب مرزبانان شرف اند.

۸۹-حجاب برتر به زنان ما عفت به مردان ما غیرت و به جامعه ما عزت می بخشد.

۹۰-به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.

۹۱-حجاب محافظی ستبر است که از غنچه عفاف حفاظت می کند.

۹۲-حجاب صدفی است که گوهر عفت را حفظ می کند.

۹۳-حجاب زن کوبنده تر از خون شهید است.

۹۴-حجاب کلید نزدیکی به فاطمه زهرا (س) است.

۹۵- زیباترین هدیه خداوند به زن حجاب است.

۹۶- حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم.

۹۷- حجاب مایه عفت زنان است.

۹۸- حجاب تیر جانسوزی به چشم دشمن است.

۹۹- دختران خودنما در چشم ها جای دارند ولی دختران عفیف در دل ها

۱۰۰ – حجاب مصونیت است نه محدویت.

دوشنبه 27 شهریور 1396 10:00 ب.ظ
Yes! Finally something about What causes burning pain in Achilles tendon?.
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:29 ب.ظ
Hey There. I found your blog the usage of msn. That is an extremely neatly written article.
I'll be sure to bookmark it and come back to read
extra of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.
جمعه 13 مرداد 1396 12:28 ب.ظ
I enjoy looking through a post that can make people think.
Also, thank you for allowing for me to comment!
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:48 ق.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating it but,
I'd like to send you an email. I've got some creative ideas for your blog you might
be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
comment fab icon
comment fab icon

درباره وبلاگ


آرشیو


طبقه بندی


آخرین پست ها


پیوندها


پیوندهای روزانه


بخش های وب


موتورهای جستجو

نویسندگان


ابر برچسب ها


نظرسنجی


آمار وبلاگپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : زنی که برای حفظ غیرت ، استقامت ورزید و برای خدا وظیفه خود را به خوبی انجام داد ، خداوند پاداش شهید را به او خواهد داد . ( نوادر راوندی ، ص 37 / بحار ، جلد 103 ، ص 250 )

ویژه نامه

فیلم | نماهنگ |از چادر خاکی

آنلاین کتاب بخوانید | کتابخانه چادرخاکی مادر

   

آخرین اخبار


۱- حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم

۲- به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.

۳- کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.

۴- حجاب نیمی از ایمان است.

۵- اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.

۶- ای زنان زینت های خود را آشکار نسازید مگربرای محرمانتان .

۷- حجاب واکسن مقابله با تیر نگاههای آلوده.

۸- حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.

۹- حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است.

۱۰- حجاب یعنی حیای جوان باعفت.

۱۱- بدحجابی زن از بی غیرتی مرد است.

۱۲- کسی که عفت داشته باشد ارزش و منزلتش زیاد خواهد بود.

۱۳- حجاب امن ترین پناهگاه زن

۱۴- حجاب بیانگر و قار و افتخار زن است.

۱۵- زن در حجاب مانند گوهر در صدف است.

۱۶- حجاب رساندن زن به رتبه عالی معنویت.

۱۷- حجاب سرچشمه کمال زن است.

۱۸-  چادر بهترین نوع حجاب و نشانه ملی ماست.

۱۹- عفت باید در فکر نگاه، زینت، حجاب، زبان، چشم، گوش و اندام تجلی داشته باشد.

۲۰- حجاب جاذبه خوبی ها و دافعه خطاهاست.

۲۱- ای زن به تو اینگونه خطاب است زیبنده ترین زن حفظ حجاب است.

۲۲- حجاب مادر پاکیهاست.

۲۳- حجاب تلالو شبنم بر چهره گل

۲۴- حجاب مظهر عفاف است.

۲۵- حجاب دژ و قلعه ای برای پاسداری از گوهر عفاف است.

۲۶- حجاب یعنی حیا و جوانمردی و شرف و آزادگی و بصیرت.

۲۷- حجاب ح= حریت، ج= جذبه، ا= آبرو و شرف، ب= بندگی.

۲۸- حجاب یعنی حریت و آزادگی و افتخار و بندگی.

۲۹- حجاب برای زن تاج بند گی خداست.

۳۰- اقتدار زینب به حجاب او بود.

۳۱- حجاب مانع آلوده شدن جامعه به فساد است.

۳۲- حجاب عامل تحکیم خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی.

۳۳- هیچ کس نمی داند من چقدر خوشحال شدم که رسول خدا (ص) مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد.(حضرت فاطمه «س»)

۳۴- زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است.

۳۵- غنچه ای تا هست پنهان در حجاب / می کند از او خزان هم اجتناب

۳۶-زنان مانند گل اند / برمقام حفظ عصمت سنبل اند.

۳۷- حجاب = کاهش آسیبهای اجتماعی.

۳۸- حجاب تضمین تداوم زیبایی و شرافت است.

۳۹- در تصویر حکاکی شده برسنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست،هیچ کس سوار بر اسب نیست. هیچ کس رادر حال تعظیم نیست. در بین این همه پیکر تراشیده شده حتی تصویر برهنه نیست یادمان باشدکه چه بودیم و چه شدیم.

۴۰- خواهرم استعمار قبل از هر چیز از سیاهی چادر تو می ترسد تا سرخی خون من (پیام شهدا(

۴۱- در فرهنگ لغات خود حجاب را پاکی صداقت معنا کن در فرهنگ لغات خود حجاب را آیینه نادیده معنا کن.

۴۲- همیشه گوهر انسانیت را در حجاب جستجو کن.

۴۳- زن بخاطر ارزش و کرامتی که دارد باید با رعایت حجاب محفوظ بماند و خود را حراج نکند و در بازار سوداگران شهوت خود را به بهای چند نامه و نگاه و لبخند نفروشد.

۴۴- خواهرم سرخی خونم را به سیاهی چادرت به امانت داده ام( پیام شهدا)

۴۵- .  ر بررو دژی است در برابر یورشهای شیطانی.

۴۶- یک گل خوش رنگ و یک گل خوشبو / از خس و خاشاک پنهان کند رو

۴۷- چادر ترنم عطر یاس در فضای غبار آلوده دنیاست.

۴۸- فرمان خدا قول نبی نص کتاب است/ از بحر زنان افضل طاعات، حجاب است.

۴۹- حفظ چادر حفظ دین و مذهب است / شیوه زهرا و درس زینب است.

۵۰- تا شهوت نفس در نهاد بشر است در کشف حجاب صد هزاران خطر است.

۵۱- تیری است نظر،ز تیرهای ابلیس این چادر در مقابلش چون سپر است.

۵۲- گل عفاف در بوستان حجاب می روید و عطر پاکی وجود زنان محجبه را قیمتی می کند.

۵۳- نمی دهد اجارت چشم ها را به سیرو سفر/ حجاب چهره تو و سربه زیری و وقارت.

۵۴- زن عفیف زیباست و عفتش به او قدرتی می دهد که قوی ترین مردان در برابر او به خضوع وادار می کند.

۵۵- حجاب اسلحه محکمی است که زن با آن می تواند از حقوق و ارزشهایش دفاع کند.

۵۶- روی فرو پوش چون دُرّ صدف تا نشوی تیر بلا در هدف.

۵۷- گل فرشهای وجود هر انسان خاکی به وسیله پوشش و حجاب از گزند علفهای هرز درامان می ماند.

۵۸- آنکه در حجاب چادر به سر کند یعنی فقط به حد حکم خدا نظر کند.

۵۹- حجاب سپری است در مقابل چشمان بوالهوسان و سدی محکم در برابر گناه.

۶۰- حجاب منشور والای اگاهی است.

۶۱- حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد.

۶۲- حجاب مهر عنایت حق برقامت فرشتگان زمین است.

۶۳- من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم معنی صوم و صلاتم بر حریم عفت و ناموس، من نیکو پا سبانم

۶۴- ای پیامبر به زنان و دختران خود و زنان مومن بگو که خویشتن را به چادر بپوشند (سوره احزاب آیه ۵۹ )

۶۵- حجاب تضمین کننده سلامت جامعه و مصونیت آن دربرابر حیله شیطانی و تهاجم فرهنگی است.

۶۶- زنان خوب میراث دار عفاف فاطمه و مریم اند دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند.

۶۷- العِفَّه رأسُ کلِّ خَیر؛ عفت منشا تمام نیکهاست.

۶۸- ثمره العفه الصیانه میوه عفت محفوظ ماندن است.

۶۹- هرشاخه ای که از باغ برون آردسر/ درمیوه آن طمع کند را هگذر/ بی حجابی مانند شاخه ای است بیرون از حصارباغ که طمع هر رهگذری رابه خود جلب می کند.

۷۰- و الذینهم لفرو جهم حافظون آنان ((مومنین )) کسانی هستند که خویشتن را از بی عفتی حفظ می کنند.

۷۱- حجاب شما خواهران کوبنده تر از خون سرخ ما است..(وصیت شهدا)

۷۲- مروارید گرانبها و صدف وجودت را بر نامحرم مگشا.

۷۳- با حجاب، زیبا تر بودن را تجربه کنید.

۷۴- حجاب آسمانی ترین راه به مدینه ی فا ضله است.

۷۵- پدرم گفت که ای دخت نکو بنیادم/ زلف بر بادنده تا ندهی بربادم.

۷۶- حجاب صدف است که از گوهر وجودی زن محافظت می کند.

۷۷- غنچه زیباست چون گلبرگها را در میان گرفته و حجاب زیباست چون تو را در بر گرفته.

۷۸- حجاب دستوری قرآنی و قانون الهی و تکلیف انسانی و برنامه اخلاقی است.

۷۹- کس غنچه نهان شده در برگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.

۸۰- حجاب یعنی وقار فاطمه (س).

۸۱- حجاب یک فرهنگ است که شهدا نیز به آن افتخار کردند.

۸۲- حجاب حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی است.

۸۳- حجاب و عفاف یکی از محورهای زندگی قرآنی است.

۸۴-حجاب همان اندازه حیاتی است که آب.

۸۵- حجاب نشانه شخصیت انسان است.

۸۶- خواهرم حجاب تو بها است نه بهانه.

۸۷- برای هر چیز زکاتی است وزکات زیبایی پا کدامنی وحجاب است.

۸۸-زنان باحجاب مرزبانان شرف اند.

۸۹-حجاب برتر به زنان ما عفت به مردان ما غیرت و به جامعه ما عزت می بخشد.

۹۰-به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.

۹۱-حجاب محافظی ستبر است که از غنچه عفاف حفاظت می کند.

۹۲-حجاب صدفی است که گوهر عفت را حفظ می کند.

۹۳-حجاب زن کوبنده تر از خون شهید است.

۹۴-حجاب کلید نزدیکی به فاطمه زهرا (س) است.

۹۵- زیباترین هدیه خداوند به زن حجاب است.

۹۶- حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم.

۹۷- حجاب مایه عفت زنان است.

۹۸- حجاب تیر جانسوزی به چشم دشمن است.

۹۹- دختران خودنما در چشم ها جای دارند ولی دختران عفیف در دل ها

۱۰۰ – حجاب مصونیت است نه محدویت.نوشته شده توسط :محمدعلی رحیمی
جمعه 1 اردیبهشت 1396-12:11 ب.ظ
نظرات() 


What do eccentric heel drops do?
دوشنبه 27 شهریور 1396 10:00 ب.ظ
Yes! Finally something about What causes burning pain in Achilles tendon?.
پاسخ :
http://krissrsic.wordpress.com/2015/06/22/repair-hammer-toe-without-surgery
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:29 ب.ظ
Hey There. I found your blog the usage of msn. That is an extremely neatly written article.
I'll be sure to bookmark it and come back to read
extra of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.
پاسخ :
How do I stretch my Achilles tendon?
جمعه 13 مرداد 1396 12:28 ب.ظ
I enjoy looking through a post that can make people think.
Also, thank you for allowing for me to comment!
پاسخ :
How long does Achilles tendonitis last for?
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:48 ق.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating it but,
I'd like to send you an email. I've got some creative ideas for your blog you might
be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.
پاسخ :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.