چـ❤️ـادر خاکی مادر

چادری ها یا مانتویی ها کدام یک از هوش هیجانی بیشتری برخوردارند؟!

این افراد دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که آنها را از دیگران متمایز می سازد و ضامن موفقیت آنها در زندگی است. ایشان در زمینه تعارض قادرند به طور عمیق و منطقی بی اندیشند و به جای اینکه واکنش نشان دهند، گوش کنند و خواسته هایشان را به شکل مناسب ابراز کنند. ایشان، احساسات یا افکار خشم را سرکوب نمی کنند، بلکه به جای آن، این احساسات و افکار را با روش سازنده اظهار می کنند و همچنین این افراد بهتر می توانند خود را کنترل کرده و به خود انگیزه بدهند. اگر شما خواننده گرامی بحث های قبلی ما را پیگیری کرده باشید مستحضر هستید که تا کنون دو مورد از مهارت های ده گانه زندگی را که عبارت اند از “خود آگاهی” و ” مهارت حل مسئله” طی دو مقاله مورد واشکافی قرار داده و تا حدودی آن را با پوشش و سبک زندگی اسلامی انسان تطبیق دادیم اینک سراغ مهارت سوم که عبارت است از “هوش هیجانی” رفته و آن را برای شما خواننده فهیم باز کرده و در انتها در مورد یه تحقیق میدانی که طی آن مشخص می شود افراد محجبه چادری و افراد مانتویی معمولی و مانتویی مدگرا کدام یک از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند، بحث خواهیم کرد.

 

هوش هیجانی:

 

تعریف: هوش هیجانی یا EQ”” عبارت است از توانایی و شناخت صحیح هیجان ها و عواطف خود و دیگران، آنگونه که هستند؛ و در بر گیرنده دو جنبه از هوش است که عبارتند از؛

 

اول: درک خودتان به معنی درک اهداف، تفکرات، رفتار و مقاصد

 

دوم: درک دیگران و احساسات آنها

 

ابعاد هوش هیجانی:

 

  • شناسایی و بیان هیجان ها: که به معنای توانایی فرد در خود آگاهی هیجانی، بیان هیجانات، درک نیازها ی دیگران و توانایی تشخیص درست از نادرست و ابراز هیجان است.

  • استفاده صحیح از هیجانات: به معنی استفاده از عواطف در جهت کمک به کسب به کسب نتایج مطلوب، حل مسائل و استفاده از فرصت هاست و نیز توانایی تشخیص هیجانات گوناگون از یکدیگر و استفاده از آن ها در جهت تفکر موثرتر.

  • فهم و درک هیجانات: که همان توانایی فهم هیجانات پیچیده(نظیر احساس دو هیجان همزمان) و آگاهی از علل آنها و چگونگی تغییر هیجان ها از یک حالت به حالت دیگر است.

  • مدیریت و تنظیم هیجانات : یعنی توانایی اداره کردن هیجان ها در خود و دیگران، به کار گیری عواطف برای حل مسائل و هماهنگ کردن هیجان و تفکر

 

 

آنچه مهارت هوش هیجانی به ما آموزش می دهد:

 

اولا:انسان به درون خود نگاه کند، قبل از آنکه دهانش را برای برقراری ارتباط باز کند.

 

ثانیا:به ما یاد می دهد تا بفهمیم علت رفتارهای دیگران چیست.

 

ثالثا:یاد می دهد که در مورد هیجانات خود و دیگران با هوش، زیرک، دقیق بوده و به هیجانات در هر موقعیتی اهمیت دهیم.

 

مشخصات افراد با هوش هیجانی بالا:

 

این افراد دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که آنها را از دیگران متمایز می سازد و ضامن موفقیت آنها در زندگی است. ایشان در زمینه تعارض قادرند به طور عمیق و منطقی بی اندیشند و به جای اینکه واکنش نشان دهند، گوش کنند و خواسته هایشان را به شکل مناسب ابراز کنند. ایشان، احساسات یا افکار خشم را سرکوب نمی کنند، بلکه به جای آن، این احساسات و افکار را با روش سازنده اظهار می کنند و همچنین این افراد بهتر می توانند خود را کنترل کرده و به خود انگیزه بدهند.

 

آیا EQ همان IQ است؟

 

حتما همه ما می دانیم که این دو مقوله کاملا از هم متفاوت هستند چه بسا افرادی که؛ دارای IQ”” و هوش شناختی بالایی هستند ولی از EQیا هوش اجتماعی پایینی برخوردارند که برقراری رابطه با این افراد بسیار مشکل است. چراکه در واقع اینگونه افراد عموما احساس برتری کرده و فکر می کنند مسائل را خوب درک می کنند، در حالی که تنها ادراک محدودی از هیجانات خود و دیگران داشته و اغلب همدردی و دلسوزی را درک نمی کنند. پس باید گفت؛ هوش شناختی یا IQ تنها شاخص عمده برای افراد نیست. و پژوهشگران معتقدند هوش هیجانی می تواند کاربرد ها و تاثیرات مهمی بر فعالیت های گوناگون آدمی چون رهبری و هدایت دیگران، زندگی شغلی؛ خانوادگی و زناشویی، تعلیم و تربیت، سلامت روانی و … داشته باشد.

 

بررسی میزان EQخانم های چادری، مانتویی معمولی، مانتویی مدگرا در یک تحقیق میدانی: طی یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی که میان ۳۰۰ نفر از خانمهای ۱۵ تا ۴۵ ساله تهرانی با پوشش های مختلف انجام شده است؛ پرسشنامه ای تحت عنوان پرسش نامه بار –ان که شامل ۹۰ سوال و شیوه نمره گذاری آن برای مبنای مقیاس لیکرت می باشد و نیز فرم ۲۸ سوالی پرسش نامه گلد برگ در اختیار این افراد گذاشته شد که طی آن به بررسی اطلاعاتی درباره وضعیت اجتماعی- اقتصادی نوع پوشش آزمودنی، احساس پوشیدگی و تابع مد بودن افراد فراهم می کند.  که احساس پوشیدگی آزمودنی جمعا با با سه سوال سنجیده می شود ا- در حال خرید ۲- گردش در شهر ۳- هنگام حضور در جمع (دوستان ، مهمانی …) و هنگام حضور در محل کار، دانشگاه یا در هر محل رسمی دیگری است. که تفاوت معناداری بین احساس پوشیدگی بین سه گروه پوششی وجود داشت.

 

برای جلوگیری از اطاله کلام به طور خلاصه به بیان تنایج آزمون مذکور می پردازیم.

 

احساس پوشیدگی در سه گروه مذکور: افراد با پوشش چادر احساس پوشیدگی بالایی داشتند،بین احساس پوشیدگی افراد مانتویی معمولی در مقایسه با افراد چادری تفاوت معناداری مشاهده شد. یعنی افراد مانتویی معمولی چون خود را با افراد چادری مقایسه می کردند احساس پوشیدگی کمتری داشتند و این در حالی بود که افراد مانتویی مدگرا احساس پوشیدگی بالاتری نسبت به افراد مانتویی معمولی داشتند چرا که ایشان خود را با افراد بی حجاب و بد حجاب اطراف خود مقایسه می کردند.

 

میانگین هوش هیجانی و سلامت روان در سه گروه مذکور:

 

با بررسی تحقیق مذکور در پوشش چادر، میانگین هوش هیجانی و سلامت روان در بالاترین مقدار و در پوشش مانتویی مددار این میزان در پایین ترین مقدار قرار گرفت.

 

نتیجه پژوهش:

 

نتایج این پژوهش در راستای بررسی احساس پوشیدگی، هوش هیجانی و سلامت روان، با توجه به نوع پوشش افراد مورد مطالعه نشان داد با افزایش احساس پوشیدگی، سلامت روان افزایش میابد. و نیز طی بررسی دیگری به این نتیجه رسیدیم که با افزایش احساس پوشیدگی، اظطراب و بی خوابی و افسردگی کاهش میابد. ونیز بین احساس پوشیدگی و متغیر هایی نظیر استقلال، خود آگاهی هیجانی، روابط بین فزدی، عزت نفس، انعطاف پذیری، همدلی و خود ابزار، به این نتیجه رسیدیم که افراد با احساس پوشیدگی بالاتر توانایی بالاتری در حل مسئله یعنی تشخیص و تعریف مشکلات، ارائه راه حل های موثر و مفید، تحقق بخشیدن و اعمال آن ها، در تحمل فشار روانی  در واقع گرایی در خودشکوفایی در خوش بینی یعنی زیرکانه نگاه کردن به زندگی، حتی در صورت بروز بدبختی  و خوشبختی دارند. لذا در گروه چادری هوش هیجانی و سلامت روان در بالاترین مقدار و در گروه مانتویی مددار در پایین ترین مقدار قرار دارد.

 

نتیجه ای که ما از بحث گرفتیم:

 

با آنکه این روزها انگ های مختلفی چون امل بودن، متحجر بودن و بسیاری از این الفاظ نامانوس به افراد با پوشش کامل چادر زده می شود افراد چادری ای که نه با تحمیل، زور و اجبار یا تقلید، بلکه با فکر و سنجیده شده این حجاب برتر را انتخاب کرده اند همچنان بر حجاب خود پایبند بوده و برای صحبت های افرادی که به حجاب بی احترامی کرده و آن را باعث عقب افتادگی زن میدانند ارزشی قائل نیستند. و این نشان از هوش اجتماعی بالای این افراد دارد که همواره با ارزش های دینی همسو بوده و به هیچ وجه من الوجوه حاضر نیستند از عقاید خود کوتاه بیایند. از این دست زنان در جامعه کنونی ما کم نیستند، افرادی چون بانو دباغ که در عین اینکه در بسیاری از عرصه های اجتماعی و سیاسی مجدانه کوشید و هیچ گاه منفعل نبود، بر عقاید دینی خود (که یکی از مهمترین بحث های دین برای زن حفظ حجاب بود) پایبند بود تا مشتی محکم باشد بر دهان یاوه گویانه غرب زده زمانه که این نشان از اراده و عزم قوی، سلامت روان اینگونه افراد دارد. با امید آنکه همه زنان میهن ما قدر گوهر وجودی خویش را بدانند و با استفاده از هوش هیجانی سرشار خود حربه های دشمن را تشخیص داده و با آن همسو نگردند. و بیش از آنکه به دنبال نشو ونمای ظاهری خویش باشند به پرورش نیروهای بالقوه، نهفته در روح خویش بپردازند تا گامی به سوی خدایی کردن زندگی خویش برداند چرا که زن پایه و اساس خانه است و اگر زن به امور جزیی و کم اهمیتی چون رسیدگی به ظاهر خود بسنده کند به اصطلاح معروف” کلاه افراد خانه پس معرکه است”.

 

منبع:نشریه اسلام و پژوهش های تربیتی شماره ۱

 ندا طباخیان _ تحریریه سایت با حجاب

 

چهارشنبه 7 تیر 1396 08:18 ب.ظ
I'm very happy to read this. This is the type of manual that needs
to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs.
Appreciate your sharing this best doc.
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 12:12 ب.ظ
Hi my friend! I want to say that this post is amazing,
great written and include approximately all significant
infos. I would like to peer extra posts like this.
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:55 ق.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right
here. The sketch is tasteful, your authored material stylish.
nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside
case you shield this hike.
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:56 ق.ظ
Appreciate the recommendation. Will try it out.
شنبه 19 فروردین 1396 01:08 ب.ظ
I love it when folks get together and share thoughts.
Great blog, stick with it!
شنبه 12 فروردین 1396 02:46 ب.ظ
These are really impressive ideas in on the
topic of blogging. You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.
جمعه 11 فروردین 1396 03:42 ق.ظ
Hello everyone, it's my first pay a visit at this web page, and piece of writing is genuinely fruitful in support of me,
keep up posting such posts.
جمعه 11 فروردین 1396 01:46 ق.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in truth was a leisure
account it. Look complex to far brought agreeable from you!
However, how could we keep up a correspondence?
یکشنبه 6 فروردین 1396 04:18 ب.ظ
http://sorosh-app.blog.ir/tag/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
یکشنبه 6 فروردین 1396 04:18 ب.ظ
http://br-emamali.salehin.ir/٢٠١٦/٠٩/٠٥/٨٠٥١/
شنبه 5 فروردین 1396 05:33 ب.ظ
سلام وبلاگ زیبایی دارید
جمعه 4 فروردین 1396 03:29 ب.ظ
به من هم سر بزن
چهارشنبه 2 فروردین 1396 04:19 ب.ظ
سلام دوست عزیز وبلاگ خیلی خوبی دارید اگه دوست دارید وبلاگ رو تبلیغ کنی به وب من بیا و لینک وبلاگتو ثبت کن تا رتبط بره بالا و یه همکاری دو طرفه داشته باشیم
چهارشنبه 2 فروردین 1396 02:20 ب.ظ
دانلود اهنگ جدید,دانلود موزیک ویدیو,دانلود البوم,دانلود اهنگهای قدیمی,دانلود اهنگ های خاطر انگیز,دانلود اهنگ سیستمی
bartarmusic.loxblog.comc
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
comment fab icon

درباره وبلاگ


آرشیو


طبقه بندی


آخرین پست ها


پیوندها


پیوندهای روزانه


بخش های وب


جستجوگر

نویسندگان


ابر برچسب ها


نظرسنجی


آمار وبلاگ


اعتبارنامه


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : زنی که برای حفظ غیرت ، استقامت ورزید و برای خدا وظیفه خود را به خوبی انجام داد ، خداوند پاداش شهید را به او خواهد داد . ( نوادر راوندی ، ص 37 / بحار ، جلد 103 ، ص 250 )

ویژه نامه

فیلم | نماهنگ |از چادر خاکی

نوا |صوت|سخنرانی| چادر مشکی

آنلاین کتاب بخوانید | کتابخانه چادرخاکی مادر

   

آخرین اخبار


این افراد دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که آنها را از دیگران متمایز می سازد و ضامن موفقیت آنها در زندگی است. ایشان در زمینه تعارض قادرند به طور عمیق و منطقی بی اندیشند و به جای اینکه واکنش نشان دهند، گوش کنند و خواسته هایشان را به شکل مناسب ابراز کنند. ایشان، احساسات یا افکار خشم را سرکوب نمی کنند، بلکه به جای آن، این احساسات و افکار را با روش سازنده اظهار می کنند و همچنین این افراد بهتر می توانند خود را کنترل کرده و به خود انگیزه بدهند. اگر شما خواننده گرامی بحث های قبلی ما را پیگیری کرده باشید مستحضر هستید که تا کنون دو مورد از مهارت های ده گانه زندگی را که عبارت اند از “خود آگاهی” و ” مهارت حل مسئله” طی دو مقاله مورد واشکافی قرار داده و تا حدودی آن را با پوشش و سبک زندگی اسلامی انسان تطبیق دادیم اینک سراغ مهارت سوم که عبارت است از “هوش هیجانی” رفته و آن را برای شما خواننده فهیم باز کرده و در انتها در مورد یه تحقیق میدانی که طی آن مشخص می شود افراد محجبه چادری و افراد مانتویی معمولی و مانتویی مدگرا کدام یک از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند، بحث خواهیم کرد.

 

هوش هیجانی:

 

تعریف: هوش هیجانی یا EQ”” عبارت است از توانایی و شناخت صحیح هیجان ها و عواطف خود و دیگران، آنگونه که هستند؛ و در بر گیرنده دو جنبه از هوش است که عبارتند از؛

 

اول: درک خودتان به معنی درک اهداف، تفکرات، رفتار و مقاصد

 

دوم: درک دیگران و احساسات آنها

 

ابعاد هوش هیجانی:

 

  • شناسایی و بیان هیجان ها: که به معنای توانایی فرد در خود آگاهی هیجانی، بیان هیجانات، درک نیازها ی دیگران و توانایی تشخیص درست از نادرست و ابراز هیجان است.

  • استفاده صحیح از هیجانات: به معنی استفاده از عواطف در جهت کمک به کسب به کسب نتایج مطلوب، حل مسائل و استفاده از فرصت هاست و نیز توانایی تشخیص هیجانات گوناگون از یکدیگر و استفاده از آن ها در جهت تفکر موثرتر.

  • فهم و درک هیجانات: که همان توانایی فهم هیجانات پیچیده(نظیر احساس دو هیجان همزمان) و آگاهی از علل آنها و چگونگی تغییر هیجان ها از یک حالت به حالت دیگر است.

  • مدیریت و تنظیم هیجانات : یعنی توانایی اداره کردن هیجان ها در خود و دیگران، به کار گیری عواطف برای حل مسائل و هماهنگ کردن هیجان و تفکر

 

 

آنچه مهارت هوش هیجانی به ما آموزش می دهد:

 

اولا:انسان به درون خود نگاه کند، قبل از آنکه دهانش را برای برقراری ارتباط باز کند.

 

ثانیا:به ما یاد می دهد تا بفهمیم علت رفتارهای دیگران چیست.

 

ثالثا:یاد می دهد که در مورد هیجانات خود و دیگران با هوش، زیرک، دقیق بوده و به هیجانات در هر موقعیتی اهمیت دهیم.

 

مشخصات افراد با هوش هیجانی بالا:

 

این افراد دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که آنها را از دیگران متمایز می سازد و ضامن موفقیت آنها در زندگی است. ایشان در زمینه تعارض قادرند به طور عمیق و منطقی بی اندیشند و به جای اینکه واکنش نشان دهند، گوش کنند و خواسته هایشان را به شکل مناسب ابراز کنند. ایشان، احساسات یا افکار خشم را سرکوب نمی کنند، بلکه به جای آن، این احساسات و افکار را با روش سازنده اظهار می کنند و همچنین این افراد بهتر می توانند خود را کنترل کرده و به خود انگیزه بدهند.

 

آیا EQ همان IQ است؟

 

حتما همه ما می دانیم که این دو مقوله کاملا از هم متفاوت هستند چه بسا افرادی که؛ دارای IQ”” و هوش شناختی بالایی هستند ولی از EQیا هوش اجتماعی پایینی برخوردارند که برقراری رابطه با این افراد بسیار مشکل است. چراکه در واقع اینگونه افراد عموما احساس برتری کرده و فکر می کنند مسائل را خوب درک می کنند، در حالی که تنها ادراک محدودی از هیجانات خود و دیگران داشته و اغلب همدردی و دلسوزی را درک نمی کنند. پس باید گفت؛ هوش شناختی یا IQ تنها شاخص عمده برای افراد نیست. و پژوهشگران معتقدند هوش هیجانی می تواند کاربرد ها و تاثیرات مهمی بر فعالیت های گوناگون آدمی چون رهبری و هدایت دیگران، زندگی شغلی؛ خانوادگی و زناشویی، تعلیم و تربیت، سلامت روانی و … داشته باشد.

 

بررسی میزان EQخانم های چادری، مانتویی معمولی، مانتویی مدگرا در یک تحقیق میدانی: طی یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی که میان ۳۰۰ نفر از خانمهای ۱۵ تا ۴۵ ساله تهرانی با پوشش های مختلف انجام شده است؛ پرسشنامه ای تحت عنوان پرسش نامه بار –ان که شامل ۹۰ سوال و شیوه نمره گذاری آن برای مبنای مقیاس لیکرت می باشد و نیز فرم ۲۸ سوالی پرسش نامه گلد برگ در اختیار این افراد گذاشته شد که طی آن به بررسی اطلاعاتی درباره وضعیت اجتماعی- اقتصادی نوع پوشش آزمودنی، احساس پوشیدگی و تابع مد بودن افراد فراهم می کند.  که احساس پوشیدگی آزمودنی جمعا با با سه سوال سنجیده می شود ا- در حال خرید ۲- گردش در شهر ۳- هنگام حضور در جمع (دوستان ، مهمانی …) و هنگام حضور در محل کار، دانشگاه یا در هر محل رسمی دیگری است. که تفاوت معناداری بین احساس پوشیدگی بین سه گروه پوششی وجود داشت.

 

برای جلوگیری از اطاله کلام به طور خلاصه به بیان تنایج آزمون مذکور می پردازیم.

 

احساس پوشیدگی در سه گروه مذکور: افراد با پوشش چادر احساس پوشیدگی بالایی داشتند،بین احساس پوشیدگی افراد مانتویی معمولی در مقایسه با افراد چادری تفاوت معناداری مشاهده شد. یعنی افراد مانتویی معمولی چون خود را با افراد چادری مقایسه می کردند احساس پوشیدگی کمتری داشتند و این در حالی بود که افراد مانتویی مدگرا احساس پوشیدگی بالاتری نسبت به افراد مانتویی معمولی داشتند چرا که ایشان خود را با افراد بی حجاب و بد حجاب اطراف خود مقایسه می کردند.

 

میانگین هوش هیجانی و سلامت روان در سه گروه مذکور:

 

با بررسی تحقیق مذکور در پوشش چادر، میانگین هوش هیجانی و سلامت روان در بالاترین مقدار و در پوشش مانتویی مددار این میزان در پایین ترین مقدار قرار گرفت.

 

نتیجه پژوهش:

 

نتایج این پژوهش در راستای بررسی احساس پوشیدگی، هوش هیجانی و سلامت روان، با توجه به نوع پوشش افراد مورد مطالعه نشان داد با افزایش احساس پوشیدگی، سلامت روان افزایش میابد. و نیز طی بررسی دیگری به این نتیجه رسیدیم که با افزایش احساس پوشیدگی، اظطراب و بی خوابی و افسردگی کاهش میابد. ونیز بین احساس پوشیدگی و متغیر هایی نظیر استقلال، خود آگاهی هیجانی، روابط بین فزدی، عزت نفس، انعطاف پذیری، همدلی و خود ابزار، به این نتیجه رسیدیم که افراد با احساس پوشیدگی بالاتر توانایی بالاتری در حل مسئله یعنی تشخیص و تعریف مشکلات، ارائه راه حل های موثر و مفید، تحقق بخشیدن و اعمال آن ها، در تحمل فشار روانی  در واقع گرایی در خودشکوفایی در خوش بینی یعنی زیرکانه نگاه کردن به زندگی، حتی در صورت بروز بدبختی  و خوشبختی دارند. لذا در گروه چادری هوش هیجانی و سلامت روان در بالاترین مقدار و در گروه مانتویی مددار در پایین ترین مقدار قرار دارد.

 

نتیجه ای که ما از بحث گرفتیم:

 

با آنکه این روزها انگ های مختلفی چون امل بودن، متحجر بودن و بسیاری از این الفاظ نامانوس به افراد با پوشش کامل چادر زده می شود افراد چادری ای که نه با تحمیل، زور و اجبار یا تقلید، بلکه با فکر و سنجیده شده این حجاب برتر را انتخاب کرده اند همچنان بر حجاب خود پایبند بوده و برای صحبت های افرادی که به حجاب بی احترامی کرده و آن را باعث عقب افتادگی زن میدانند ارزشی قائل نیستند. و این نشان از هوش اجتماعی بالای این افراد دارد که همواره با ارزش های دینی همسو بوده و به هیچ وجه من الوجوه حاضر نیستند از عقاید خود کوتاه بیایند. از این دست زنان در جامعه کنونی ما کم نیستند، افرادی چون بانو دباغ که در عین اینکه در بسیاری از عرصه های اجتماعی و سیاسی مجدانه کوشید و هیچ گاه منفعل نبود، بر عقاید دینی خود (که یکی از مهمترین بحث های دین برای زن حفظ حجاب بود) پایبند بود تا مشتی محکم باشد بر دهان یاوه گویانه غرب زده زمانه که این نشان از اراده و عزم قوی، سلامت روان اینگونه افراد دارد. با امید آنکه همه زنان میهن ما قدر گوهر وجودی خویش را بدانند و با استفاده از هوش هیجانی سرشار خود حربه های دشمن را تشخیص داده و با آن همسو نگردند. و بیش از آنکه به دنبال نشو ونمای ظاهری خویش باشند به پرورش نیروهای بالقوه، نهفته در روح خویش بپردازند تا گامی به سوی خدایی کردن زندگی خویش برداند چرا که زن پایه و اساس خانه است و اگر زن به امور جزیی و کم اهمیتی چون رسیدگی به ظاهر خود بسنده کند به اصطلاح معروف” کلاه افراد خانه پس معرکه است”.

 

منبع:نشریه اسلام و پژوهش های تربیتی شماره ۱

 ندا طباخیان _ تحریریه سایت با حجاب

 نوشته شده توسط :مهدی شبانی ورکانی
یکشنبه 1 مهر 1397-09:00 ق.ظ
نظرات() 


پیوندها: با حجاب 
اشتراک گذاری:
comment fab icon
comment fab icon
comment fab icon
comment fab icon
comment fab icon
comment fab icon
comment fab icon
comment fab icon
 

foot pain after walking
چهارشنبه 7 تیر 1396 08:18 ب.ظ
I'm very happy to read this. This is the type of manual that needs
to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs.
Appreciate your sharing this best doc.
پاسخ :
Ronda
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 12:12 ب.ظ
Hi my friend! I want to say that this post is amazing,
great written and include approximately all significant
infos. I would like to peer extra posts like this.
پاسخ :
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:55 ق.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right
here. The sketch is tasteful, your authored material stylish.
nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside
case you shield this hike.
پاسخ :
BHW
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:56 ق.ظ
Appreciate the recommendation. Will try it out.
پاسخ :
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 01:08 ب.ظ
I love it when folks get together and share thoughts.
Great blog, stick with it!
پاسخ :
manicure
شنبه 12 فروردین 1396 02:46 ب.ظ
These are really impressive ideas in on the
topic of blogging. You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.
پاسخ :
manicure
جمعه 11 فروردین 1396 03:42 ق.ظ
Hello everyone, it's my first pay a visit at this web page, and piece of writing is genuinely fruitful in support of me,
keep up posting such posts.
پاسخ :
manicure
جمعه 11 فروردین 1396 01:46 ق.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in truth was a leisure
account it. Look complex to far brought agreeable from you!
However, how could we keep up a correspondence?
پاسخ :
امیر مهدی
یکشنبه 6 فروردین 1396 04:18 ب.ظ
http://sorosh-app.blog.ir/tag/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
پاسخ :
محمد مهدی
یکشنبه 6 فروردین 1396 04:18 ب.ظ
http://br-emamali.salehin.ir/٢٠١٦/٠٩/٠٥/٨٠٥١/
پاسخ :
سردار
شنبه 5 فروردین 1396 05:33 ب.ظ
سلام وبلاگ زیبایی دارید
پاسخ :
گمنام
جمعه 4 فروردین 1396 03:29 ب.ظ
به من هم سر بزن
پاسخ :
haniyeh
چهارشنبه 2 فروردین 1396 04:19 ب.ظ
سلام دوست عزیز وبلاگ خیلی خوبی دارید اگه دوست دارید وبلاگ رو تبلیغ کنی به وب من بیا و لینک وبلاگتو ثبت کن تا رتبط بره بالا و یه همکاری دو طرفه داشته باشیم
پاسخ :
سایت دانلود اهنگ
چهارشنبه 2 فروردین 1396 02:20 ب.ظ
دانلود اهنگ جدید,دانلود موزیک ویدیو,دانلود البوم,دانلود اهنگهای قدیمی,دانلود اهنگ های خاطر انگیز,دانلود اهنگ سیستمی
bartarmusic.loxblog.comc
پاسخ :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.